<< Nazaj na seznam objav
08/01/2024
Sodelovanje in komunikacija s starši

Sodelovanje s starši je zelo pomembno področje delovanja našega vrtca. Pri odnosu med vrtcem in starši bomo poudarjali delitev odgovornosti in pristojnosti. 
V komunikaciji s starši želimo biti profesionalni, spoštljivi in transparentni, hkrati pa želimo ohraniti avtonomijo pri strokovnih vprašanjih, vendar skupaj iskati rešitve v korist otrok.

Starši so vključeni v delovanje vrtca na različne načine:
Skupne interese skupine zastopajo predstavniki skupin prek sveta staršev, ki je sestavljen tako, da ima vsak oddelek po enega predstavnika katerega starši izvolijo na prvem sestanku za starše v posameznem oddelku.

Pomoč staršem pri reševanju problemov v stiski z različnimi zunanjimi sodelavci:

• predavanje za starše,
• individualni pogovori in napotitve k določenim strokovnjakom,
•  vrtec skupaj s šolo pripravi anketni vprašalnik za starše otrok, ki obiskujejo naš vrtec,
• Sklad vrtca.
• Sestanek za starše novosprejetih otrok
• Pogovorne urice
• Družabna srečanja

Preko oglasnih desk bodo starši informirani o poteku dela v oddelku, o organizaciji izletov, ogledov, predstav, našli pa bodo tudi povabila za sodelovanje in zahvale. Obvestila, vabila na pogovorne urice in roditeljske sestanke bodo poslana na eAsistenta. V letošnjem šolskem letu bo na ogled na voljo tudi prenovljena spletna stran.