Sovice

Sovica

VZGOJITELJICA: Doroteja Logar

POMOČNICA VZGOJITELJICE: Tanja Železnik 

V skupino Sovice je vključenih 13 dečkov in 6 deklic, kar predstavlja posebno skupinsko dinamiko. Strokovni delavki skušava vsakemu otroku omogočiti občutek varnosti, sprejetosti in pripadnosti v skupini ter preko različnih dejavnosti na različnih področjih, omogočiti razvijanje sposobnosti, spretnosti, veščin in osebnih interesov.

Sove, ki nastopajo v pravljicah, posedujejo znanje in modrost in k temu tudi mi stremimo.  Ker smo zelo vedoželjni in radi odkrivamo nove stvari, veliko dejavnosti izvajamo v naravi. Kljub temu, da smo si med seboj zelo različni, pa znamo poskrbeti tudi drug za drugega ter na ta način spoznavamo pravi pomen vrednot, ki se jih ne le učimo, ampak tudi živimo. Naš moto predstavljajo Samostojnost, Odgovornost, Vedoželjnost, Iskrenost, Crkljivost, Empatičnost.