Medvedki

medo

VZGOJITELJICA: Irena Dovjak

POMOČNICA VZGOJITELJICE: Janja Filipič

Naša igralnica je postala dežela »igrarija«, kjer otroci lepo skrbijo za svojega plišastega medvedka, ki ga imajo v igralnem kotičku. Veliko nam pomeni, če vemo, da za medvedka lahko skrbimo, ga imamo radi, smo srečni. Ker otroci potrebujejo čas za raziskovanje in igro, jim bova vzgojiteljici v pravem trenutku to tudi omogočili.

Učili se bomo preko igre drug od drugega. V skupini bomo spodbujali vrednote kot so pozdravljanje, hvala, prosim, želim, …, pozitivno samopodobo, povezanost in pripadnost skupini.