Delfinčki

delfincki  

 

 

 

 

 

 

 

VZGOJITELJICA: Petra Pečan

POMOČNICA VZGOJITELJICE: Lori Riahi

V skupino Delfinčki je vpisanih 14 otrok, 8 deklic in 6 dečkov. Stari smo od 2 – 3 leta.

Radi se igramo, poslušamo pravljice, pojemo, ustvarjamo in raziskujemo. Gradimo  na odnosih, prijetnem počutju in občutku varnosti, pripadnosti. Glede na to, da je v letošnjem šolskem letu poudarek na gibanju, smo že začeli z vsakodnevnim razgibavanjem in sprehodi. V jutranjem krogu prebiramo knjige in sodelujemo pri izvajanju bibarij in prstnih iger.