Sklad vrtca

Sklad vrtca se ustanovi za:

- financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, 

- za sofinanciranje udeležbe otrok iz socialno manj vzpodbudnih okolij na dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem javno veljavnega programa, vendar se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev, če se na ta način zagotavljajo enake možnosti,

- za pomoč pri vključevanju v dejavnosti vrtca za otroke s slabim socialnim in materialnim  statusom,  

- za zviševanje standarda dejavnosti, ki se izvaja v okviru vzgojno-izobraževalnega programa,

- nakup nadstandardne opreme, ali druge nujne opreme, za nujno investicijsko vzdrževanje,

- za razvojno-raziskovalne in druge projekte  zavoda,

- za izvedbo projekta, naloge ali nakup opreme, za katero donator izrecno donira sredstva v sklad vrtca in je v skladu s predpisi dopustna,

- za promocijo vrtca v javnosti in podobno.

 

Upravni odbor sklada vrtca ima šest članov in predsednika, ki se imenujejo iz predstavnikov:

-  štirje (4) člani izmed predstavnikov staršev,

-  trije (3) člani izmed predstavnikov strokovnih  delavcev vrtca.

 

V šolskem letu 2023/24 je predsednica sklada vrtca Ina Končan, predstavnici strokovnih delavcev sta Maja Rihar in Tina Rožmanec. Člani predstavnikov staršev so: Andreja Susič, Špela Oseli, Mojca Bozovičar in Špela Božnar Grdić.