Varnost v vrtcu

  • Za varnost otrok smo odgovorni strokovni delavci vrtca pa tudi starši. Najpogostejša kršitev varnosti s strani staršev je nedosledno zapiranje zunanjih vrat ograje, zato vas po tej poti naprošamo, da ob prihodu v vrtec in ob odhodu iz vrtca skrbno zapirate vrata z varnostnim zatičem ali varnostno verižico.
  • Otrok v vrtec pride ob spremstvu odraslih, izjemoma in ob pisnem soglasju staršev tudi oseba, ki je starejša od 12 let (brat, sestra). Starši s pisno izjavo, ki jo dobijo pri vzgojiteljici pooblastijo osebe, ki bodo prihajale po otroka.
  • Starši morate otroka ob prihodu pospremiti do igralnice ter otroka predati vzgojiteljici. Prav tako velja, da se javite vzgojiteljici, ko pridete po otroka ( in ga ne odpeljete iz vrtca brez njene vednosti).
  • Starši poskrbite, da bo otrok imel primerno obutev in oblačila, ki naj bo cenovno dostopna, da se ne bo otrok bal, če se bo umazal. Prav tako redno skrbite za rezervna oblačila, ki naj bodo shranjena v otrokovem nahrbtniku ali omarici v garderobi.
  • V vrtec ni dovoljeno nositi predmetov, ki bi ogrozili varnost in zdravje otrok. Sem sodijo sponke za lase, nakit (verižice, zapestnice, prstani, viseči uhani) ter igrače sestavljene iz drobnih koščkov.
  • V primeru, da se z vzgojiteljico dogovorite, da lahko otrok prinese igračo od doma, poskrbite, da bo le ta varna za uporabo in ne bo sestavljena iz drobnih koščkov. Za poškodbe igrače vrtec ne odgovarja in ne prevzema nikakršne odgovornosti.