Prehrana v vrtcu

 

Otrokom v vrtcu nudimo mešano, uravnoteženo prehrano v skladu s standardi in normativi za prehrano predšolskih otrok, smernicami zdravega prehranjevanja, praktikumom jedilnikov v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in navodili ter priporočili ustreznih zunanjih strokovnih institucij.

V jedilnike vključujemo različna živila iz vseh skupin živil. Jedilnik je enoten za vse otroke,  delno ga prilagodimo le za najmlajše, to je za otroke do 2. leta starosti (konzistenca živil) Mesečni jedilniki so redno izobešeni na oglasnih deskah za starše, na vpogled pa so tudi na spletni strani vrtca.

Pripravljamo dnevno sveže jedi. Pri pripravi uporabljamo predvsem osnovne surovine in ne industrijsko pripravljenih polizdelkov. Uporabljamo le naravne začimbe brez umetnih dodatkov, sami pečemo sladice, pripravljamo domače namaze. Enkrat tedensko ponudimo brezmesni jedilnik, večkrat mesečno živila lokalnih ponudnikov. Zavedamo se, kako zelo so zdrave prehranjevalne navade, pridobljene v otroštvu, pomembna popotnica za življenje in trudimo se, da bi jih otrokom privzgojili, zato teme s tega področja redno vključujemo tudi v vzgojni program.

Prehrana v vrtcu je enotno organizirana, "drugačno" t.im. dietno prehrano nudimo le otrokom z zdravstveno indikacijo. V tem primeru morajo starši vzgojiteljici dostaviti ustrezno zdravniško potrdilo osebnega otrokovega zdravnika - pediatra ali specialista alergologa. Na potrdilu morajo biti vsi podatki, ki jih v vrtcu potrebujemo, da lahko otroku zagotovimo ustrezno dietno prehrano (vrsta diete, prepovedana živila, dovoljena živila, ustrezni nadomestki, ipd.)

Kakršnekoli oblike alternativnega prehranjevanja, kot tudi posebnih oblik prehrane, zaradi verskih in drugih razlogov ne nudimo, ker nam prostorski, kadrovski in drugi ustrezni pogoji tega ne omogočajo. Poleg tega pa je tudi mnenje stroke javnega zdravja, da otroci za rast in razvoj nujno potrebujejo mešano prehrano in da razne alternativne oblike prehrane ne morejo zadovoljiti prehranskih potreb otroka in so za to obdobje nevarne in strokovno nesprejemljive.

Aktualni jedilnik