Sodelovanje s starši

V zadnjih letih smo v vrtcu še bolj vključili starše in tako obogatili naše skupne izkušnje. Sodelovanje s starši je zelo dragoceno za otrokovo dobro počutje v vrtcu in za njegov razvoj.
S starši navezujemo stike na različne načine.

  • Popoldanske delavnice
  • Dnevi odprtih vrat
  • Obisk staršev v dopoldanskem času (predstavitev poklicev,...)
  • Babice in dedki na obisku v vrtcu
  • Zaključek ob koncu šolskega leta