NEON


Program NEON v skupini otrok, starih 5 do 6 let, izvajata vzgojiteljica Andreja Snoj in socialna pedagoginja Petra Prevec. Program se izvaja v obliki delavnic na temo spolne nedotakljivosti: pogovor z otroki, igre vlog, lutkovna igrica. Pred pričetkom izvajanja starši prejmejo predstavitev dela in soglasje za vključitev.