Prehrana in zdravje

ZDRAVJE IN PREHRANA

Skrb za otrokovo zdravje se prične s kvalitetnim zdravim prehranjevanjem, ki je eden izmed dejavnikov zdravega načina življenja. S tem, da otroku ponudimo čim bolj raznoliko in zdravo hrano, mu nudimo možnost za skladen rast in razvoj, dobro psihofizično počutje ter ustrezno odpornost, ki dolgoročno vpliva na zmanjšanje tveganja za pojavljanje bolezni v kasnejšem življenju.

Otrok svoje prehranjevalne navade in pestrost pri izbiri hrane osvoji v zgodnji otroški dobi, ki jih prenaša naprej v kasnejše življenjsko obdobje. Iz tega razloga so obroki v vrtcu in šoli Dobrova uravnoteženi, varni, zdravi in pestri, kar pomeni, da vključujejo različna živila, različne načine priprave in različne barve posameznih jedi. Otrok se v vrtcu navaja na nove okuse in jedi. Normalno je, da mu vsi doslej še neznani okusi in vonji niso takoj všeč. Pri takšni reakciji ne obupujmo, saj otrok pri spoznavanju hrane uporablja vsa čutila.

Prijeten vonj sadja si hitro zapomni. Sladek okus povezuje z varnostjo, zato sladkarije kmalu vzljubi. Nacionalne raziskave kažejo, da tako otroci kot tudi odrasli še vedno zaužijemo premalo zelenjave.  Odrasli težko verjamemo, da otroci v povprečju poskusijo zelenjavo 15 do 20-krat, preden jo sprejmejo. Opombe kot so: 'otroci niso jedli', 'ne marajo' in 'imajo radi' nam niso v pomoč pri sestavi zdravih jedilnikov. Naloga osebja in staršev je, da otroku na primeren in pozitiven način predstavi zdrav način prehranjevanja.

Pri dejavnostih priprave in izvajanja prehranjevanja v vrtcu sledimo smernicam, standardom in normativom zdrave prehrane nacionalnega programa prehranske politike, ki se priporočajo za prehrano dojenčkov in majhnih otrok. Upoštevamo Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (Ministrstvo za zdravje, 2005), katerih izhodišče so Referenčne vrednosti za vnos hranil Ministrstva za zdravje, Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (Ministrstvo za zdravje, 2008) in Priročnik z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (Ministrstvo za zdravje, 2008) ter splošna sodobna načela in spoznanja stroke, ki veljajo za zdravo prehrano, ter posebnosti vrtčevskega okolja.

V vrtcu na jedilnike uvrščamo tudi sadje in zelenjavo, mleko in mlečne izdelke, stročnice, kruh in pekovsko pecivo, ki so pridelani na ekološki način. Bio živila kupujemo pri certificiranih proizvajalcih in prodajalcih. Na jedilnike uvrščamo poleg ekološkega tudi kruh in pekovsko pecivo, ki ni izdelano iz ekoloških sestavin, vendar pa ne vsebuje aditivov.

Otrokom v vrtcu nudimo mešano, uravnoteženo prehrano v skladu s standardi in normativi za prehrano predšolskih otrok, smernicami zdravega prehranjevanja, praktikumom jedilnikov v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in navodili ter priporočili ustreznih zunanjih strokovnih institucij. V jedilnike vključujemo različna živila iz vseh skupin živil. Jedilnik je enoten za vse otroke, delno ga prilagodimo le za najmlajše, to je za otroke do 2. leta starosti (konzistenca živil) Mesečni jedilniki so redno izobešeni na oglasnih deskah za starše, na vpogled pa so tudi na spletni strani vrtca. Pripravljamo dnevno sveže jedi. Pri pripravi uporabljamo predvsem osnovne surovine in ne industrijsko pripravljenih polizdelkov. Uporabljamo le naravne začimbe brez umetnih dodatkov, sami pečemo sladice, pripravljamo domače namaze. Enkrat tedensko ponudimo brezmesni jedilnik, večkrat mesečno živila lokalnih ponudnikov. Zavedamo se, kako zelo so zdrave prehranjevalne navade, pridobljene v otroštvu, pomembna popotnica za življenje in trudimo se, da bi jih otrokom privzgojili, zato teme s tega področja redno vključujemo tudi v vzgojni program. Prehrana v vrtcu je enotno organizirana, "drugačno" t.im. dietno prehrano nudimo le otrokom z zdravstveno indikacijo. V tem primeru morajo starši vzgojiteljici dostaviti ustrezno zdravniško potrdilo osebnega otrokovega zdravnika - pediatra ali specialista alergologa. Na potrdilu morajo biti vsi podatki, ki jih v vrtcu potrebujemo, da lahko otroku zagotovimo ustrezno dietno prehrano (vrsta diete, prepovedana živila, dovoljena živila, ustrezni nadomestki, ipd.) Kakršnekoli oblike alternativnega prehranjevanja, kot tudi posebnih oblik prehrane, zaradi verskih in drugih razlogov ne nudimo, ker nam prostorski, kadrovski in drugi ustrezni pogoji tega ne omogočajo. Poleg tega pa je tudi mnenje stroke javnega zdravja, da otroci za rast in razvoj nujno potrebujejo mešano prehrano in da razne alternativne oblike prehrane ne morejo zadovoljiti prehranskih potreb otroka in so za to obdobje nevarne in strokovno nesprejemljive.