PREDLOG zakona v zvezi s plačili vrtca

Spoštovani.

V vednost vam pošiljam Predlog Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 v zvezi s plačili vrtca, ki določa:

79. člen
(oprostitev plačila staršev za vrtec)
(1) Starši, katerih otroci od 18. maja 2020 do 30. junija 2020, ne bodo obiskovali vrtca, so za čas,
ko otrok ne obiskuje vrtca, oproščeni plačila za vrtec. Višino znižanega plačila staršev za vrtec, ki
jim je določena v skladu z odločbo pristojnega centra za socialno delo, krije proračun Republike
Slovenije. Zasebni vrtci, ki se financirajo v skladu s 34. členom Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.
100/05-UPB, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO
in 55/17) so upravičeni do kritja znižanega plačila staršev za vrtec iz državnega proračuna v višini
plačila, ki bi jim bilo določeno, če bi bil otrok vključen v istovrstni program vrtca, ki izvaja javno
službo na območju občine, v kateri ima zasebni vrtec ali njegova enota sedež.

(2) Sredstva v višini oprostitve plačila staršev za vrtce, ki izvajajo javno službo, zagotavlja občina
ustanoviteljica vrtca oziroma koncedentka za vse vključene otroke v ta vrtec, ne glede na občino
stalnega prebivališča otrok. Ta sredstva se občinam povrnejo iz proračuna Republike Slovenije.

Zakon še ni sprejet, sicer pa se predvideva začetek njegove veljavnosti 01.06.2020.

Lepo vas pozdravljam,

Janja Bogataj,

predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije

(Skupno 70 obiskov, današnjih obiskov 1)
Ta vnos je bil objavljen v Novice. Zaznamek za trajno povezavo.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.