Obveznosti staršev do vrtca

 
  • Starši morajo upoštevati meje svojega vpliva na delo vrtca in strokovno avtonomijo strokovnih delavcev vrtca
  • Ob vstopu v vrtec starši otroka pospremijo do igralnice ter ga predajo v varstvo vzgojiteljici
  • Ob sprejemu otroka ste dolžni vzgojiteljici posredovati informacije o otrokovem zdravstvenem stanju
  • V primeru, da ste s strani vzgojiteljice obveščeni, da je otrok zbolel, ste dožni v najkrajšem možnem času priti po otroka v vrtec
  • Dožni ste upoštevati red in organizacijo dela vrtca, obveščati vrtec o izostanku otroka ter sproti poravnati finančne obveznosti do vrtca.