OBVESTILO

O VPISU V 1. RAZRED OSNOVNE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023

Na podlagi 45. člena Zakona o osnovni šoli morajo starši v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. Letos bomo torej vpisovali otroke, ki so se rodili leta 2016.

Vpis v 1. razred bo potekal v plesni dvorani (športna dvorana OŠ Dobrova) po sledečih terminih:

  • v torek, 15.2.2022, med 7.15 in 16.15 (za otroke iz skupine Medvedki)
  • v sredo, 16.2.2022, med 7.15 in 16.15 (za otroke iz skupine Sovice)
  • v četrtek, 17.2.2022, med 7.15 in 16.15 (za otroke iz skupine Konjički, zunanji)

V kolikor vam navedeni termin vpisa ne ustreza, bomo skupaj poiskali ustreznejši termin.

Prejeli boste tudi pisno vabilo k vpisu v 1. razred, v katerem bodo podrobnejše informacije.

DRAGI BODOČI PRVOŠOLCI, VESELIMO SE VAŠEGA OBISKA!

Petra Prevec , Sonja Bregar Mazzini,
šolska svetovalna delavka ravnateljica