Mali sonček

Opis programa Mali sonček

Mali sonček izhaja iz športnega programa Zlati sonček in predstavlja njegovo posodobitev in razširitev; namenjen je otrokom od drugega do šestega leta starosti. Sestavljen je iz štirih stopenj, ki se sistematično nadgrajujejo in dopolnjujejo. Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki sta prijetni in prilagojeni otroku. V program so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, ki jim je treba posvetiti še več pozornosti ter jim prilagoditi naloge oziroma oblike in metode dela.

Celoten opis programa je zapisan na šestih straneh v povzetku Revije Šport. V njem so zapisane vse pomembnejše informacije.

Povzetek si lahko preberete na povezavi Revija šport - Mali sonček.