DOPOLNILO 44. ČLENA

 

OBVESTILO O SPREMEMBI V 44. ČLENU; POČITNIŠKA REZERVACIJA IN REZERVACIJA ZARADI ZDRAVSTVENIH RAZLOGOV

  Zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 15.6. - 15.9., in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka v trajanju  30 ali 60 koledarskih dni. Starši so dolžni vrtcu napovedati otrokovo odsotnost najpozneje do 5.6. v tekočem letu za eno ali drugo obdobje odsotnosti. Starši plačajo rezervacijo v višini 70% od plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini plačila za program vrtca.   Rezervacija za čas počitniške odsotnosti velja, če je v vrtec vključen samo en otrok iz družine. Kolikor sta v vrtec hkrati vklujčena dva ali več otrok iz iste družine, pa rezervacija za čas počitniške odsotnosti velja samo za najstarejšega otroka.   Rezervacija zaradi zdravstvenih razlogov se upošteva, če je otrok zaradi bolezni ali poškodbe odsoten neprekinjeno več kot 15 delovnih dni, na podlagi dokazila o odpustu otroka iz bolnišnične oskrbe ali zdravniškega potrdila o otrokovi bolezni ali poškodbi. Vlogo z dokazilom morajo starši oddati najkasneje v roku 8 dni po zaključenem zdravljenju na občino Dobrova-Polhov Gradec. Rezervacija se jim prizna za vse dni odsotnosti. Starši plačajo rezervacijo v višini 70% od plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini plačila za program vrtca. Obrazec