<< Nazaj na seznam dogodkov
29/02/2024
Vpis v vrtec 2024/25

OBVESTILO!

Obveščamo vas o vpisu predšolskih otrok v javne vrtce za šolsko leto 2024 / 25.

Vpis bo potekal vsak delovni dan od 8. do 31. marca 2024.

Vrtec

Naslov uprave vrtca

Telefon

Spletna stran

OŠ Dobrova –

Enota VRTEC DOBROVA

Cesta 7. maja 20,

1356 Dobrova

01/ 360 12 20

www.vrtecdobrova.si

OŠ Dobrova –

Enota VRTEC BREZJE

Cesta 7. maja 20,

1356 Dobrova

01/ 360 12 20

www.vrtecdobrova.si

 

Dodatne informacije:

Vpis v vseh javnih vrtcih na območju občine Dobrove – Polhov Gradec bo potekal po priporočeni ali elektronski pošti. Vlogo s potrebnimi dokazili pošljete na naslov uprave vrtca, ki je

  • za enoto vrtca Dobrova in enoto vrtca Brezje na naslovu Cesta 7.maja 20, Dobrova ali bozic@osdobrova.s  

Če bo v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, bo o sprejemu otrok odločala komisija za sprejem otrok. Komisija bo obravnavala samo vloge, ki bodo prispele v času javnega razpisa in če bo plačana kotizacija.

Obravnavane bodo samo vloge, ki bodo prispele od 8. do 31. marca 2024. Vloge, ki bodo prispele po 31. 3. 2024, bodo za šolsko leto 2024 / 25 upoštevane le, če bo prostih mest več kot oddanih vlog.

Otroci, ki bodo sprejeti v vrtec, jih morajo starši v vrtec vključiti s 1. 9. 2024, če so dopolnili najmanj 11 mesecev starosti. Otroci, ki bodo sprejeti v vrtec in 1. 9. 2024 ne bodo dopolnili 11 mesecev, se v vrtec vključijo naslednji dan po dopolnitvi 11 mesecev starosti.

  STARŠE OBVEŠČAMO, DA JE OBRAZEC VLOGE ZA VPIS Z NAVODILI O POTEKU VPISA OTROK V VRTEC DOSEGLJIV NA SPLETNI STRANI VRTCA IN OBČINE DOBROVA-POLHOV GRADEC.

 Vlogo oddajo:

  • starši, ki otroka prvič vpisujejo v vrtec,
  • starši otroka, ki je na centralnem čakalnem seznamu v šol. letu 2023 / 24,
  • starši, ki so vlogo oddali po 31. 3. 2023 in otrok ni sprejet v vrtec,
  • starši otrok, ki že obiskujejo vrtec in želijo otroka vključiti v drug javni vrtec na območju občine

Starši oddajo le eno vlogo in v vlogi navedejo, v kateri vrtec želijo vpisati otroka (tako imenovani vrtec prve izbire) in v ta vrtec oddajo tudi vlogo. V vlogi lahko navedejo tudi drug vrtec (vrtec druge izbire) in/ali katerikoli vrtec v katerega želijo vključiti otroka, če otrok ne bo sprejet v vrtec prve izbire in niti v vrtec druge izbire.

Plačilo kotizacije:

Starši ob oddaji vloge plačajo kotizacijo za resnost vloge v višini 50 EUR, katera se poračuna pri prvih plačilih programa vrtca. Če otrok v vrtec ni sprejet do 10. 9., se vlagatelju kotizacija vrne do 15. 9. tekočega leta. Starši, ki otroka ne vključijo v vrtec, kljub temu, da je sprejet, kotizacije ne dobijo vrnjene.

Kotizacija se plača

  • na račun št. SI56 0122 1603 0648 907 Osnovne šole Dobrova, sklic 00-292600, če boste vlogo oddali za sprejem otroka v enoto vrtca Dobrova in enoto vrtca Brezje, ali na

Pri namenu plačila navedete »kotizacija – ime in priimek otroka«, za katerega kotizacijo plačujete.

Dodatne informacije o tem, kako vlogo izpolnite pa so na voljo na linku: 

https://www.dobrova-polhovgradec.si/objava/889418

 

Lepo vas pozdravljam,

Ravnateljica, Sonja Bregar Mazzini

Podrobnosti dogodka:
Datum pričetka dogodka: 29.02.2024
Datum konca dogodka: 29.02.2024