Dodatne dejavnosti

 
  • Obogatitvene dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovni program, vodijo vzgojiteljice v času rednega varstva. Teh dejavnosti staršem ni potrebno dodatno plačati pač pa starši krijejo le stroške prevozov in vstopnin. Pri tem upoštevamo neposredne želje staršev in otrok v oddelku, organizacijo življenja v vrtcu ter vpetost vrtca v širše okolje.
  • Dodatne dejavnosti so plačljive in se izvajajo v popoldanskem času s strani zunanjih izvajalcev. Kot dodatno dejavnost otrokom in staršem v našem vrtcu vsako leto ponudimo 3-dnevni tabor, ki je organiziran v spomladanskih mesecih. Starši so z vsebino in organizacijo seznanjeni na roditeljskem sestanku, kjer imajo možnost podati svoje mnenje in predloge.